รายละเอียดการประกวด

 1. นักเรียนผู้เข้าประกวดทำการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ isuzuyouthrelations.com
 2. นักเรียนผู้เข้าประกวดทำการส่งผลงานบนเว็บไซต์ โดยสร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพดิจิทัลผ่านโปรแกรม Procreate® หรือ ibis Paint X ขนาด A2 (4961x7016
  Pixels สำหรับภาพแนวตั้ง และ 7016x4961 Pixels สำหรับภาพแนวนอน) โดยมีความละเอียด 300 dpi
  และอัปโหลดผลงานในประเภท JPG หรือ PNG พร้อมใส่ชื่อ
  และแนวคิดของผลงาน
 3. นักเรียนผู้เข้าประกวดจะต้องสมัครและส่งผลงานบนเว็บไซต์ isuzuyouthrelations.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 23.59 น.
 1. โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน โดยจะแบ่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น 10 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 คน ผ่านเว็บไซต์ isuzuyouthrelations.com ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 2. นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบจะต้องทำการประกวดวาดภาพดิจิทัลในหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นใหม่ในวันแข่งขัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 1088 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567
  ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง
  (โดยกำหนดการจะแจ้งให้ทราบทางจดหมายต่อไป)
 3. นักเรียนผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพดิจิทัลผ่านโปรแกรม Procreate® หรือ ibis Paint X ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมอุปกรณ์ (iPad Pro) และโปรแกรมการวาดภาพดิจิทัลให้กับนักเรียนผู้ผ่านเข้ารอบ

รางวัล

สำหรับการประกวด

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • รางวัลชนะเลิศ

   ทุนการศึกษา
   50,000
   บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

   ทุนการศึกษา
   30,000
   บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

   ทุนการศึกษา
   20,000
   บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย

   ทุนการศึกษา
   10,000
   บาท จำนวน 7 รางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • รางวัลชนะเลิศ

   ทุนการศึกษา
   50,000
   บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

   ทุนการศึกษา
   30,000
   บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

   ทุนการศึกษา
   20,000
   บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย

   ทุนการศึกษา
   10,000
   บาท จำนวน 7 รางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิเศษสำหรับสถานศึกษา

ทุนการศึกษา ทุนละ

20,000

บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้ง 20 คน (1 ทุนต่อ 1 คน)

รางวัล Popular Vote

คะแนนโหวตสูงสุดบนเว็บไซต์ 5 อันดับแรกต่อระดับชั้น รางวัลละ 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล มูลค่ารวม 50,000 บาท

(โดยจะนับคะแนนจากจำนวน
Like บนเว็บไซต์ www.isuzuyouthrelations.com/gallery

1 คะแนน ต่อ 1
Like

และจำนวน Share จากเว็บไซต์ไปยัง Facebook


2 คะแนน ต่อ 1 Share

โดยนับจำนวนจากที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ www.isuzuyouthrelations.com/gallery เท่านั้น สิ้นสุดการนับคะแนน
วันที่ 6 มี.ค. 2567)

ดูประกาศผลรางวัล Popular Vote ได้ที่ : https://bit.ly/49ZH2kT

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติของผู้สมัครการประกวดวาดภาพดิจิทัล
โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

อาจารย์สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้สูงสุดกี่คน

อาจารย์ 1 ท่านสามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้สูงสุด 40 คน แบ่งเป็นระดับชั้นละ 20 คน

วีธีการสมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพดิจิทัลโครงการ
อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์

สามารถรับชมวิธีการสมัครและการประกวดได้ที่ https://youtu.be/jDYwfIizNCs

อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานการประกวด

ในรอบคัดเลือก นักเรียนผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพดิจิทัลผ่านโปรแกรม Procreate® หรือ ibis Paint X เท่านั้น

ในรอบชิงชนะเลิศ นักเรียนผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพดิจิทัลผ่านโปรแกรม Procreate® หรือ ibis Paint X
ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผ่านอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

หากอาจารย์ต้องการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขรายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวด ได้หรือไม่

อาจารย์สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อมาแก้ไขข้อมูลของนักเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร

หากลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร

คลิกไปที่ “ลืมรหัสผ่าน?” จากนั้นกรอกอีเมลที่ทำการสมัครไว้ตอนแรก ระบบจะทำการส่งลิงก์สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านไปที่อีเมล

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว